Mida teha kutsikaga, kes igale liikuvale objektile järele jookseb

2182

Tagaajamist armastavad nii kutsikad kui täiskasvanud koerad. See on neil veres. Paraku aga võib see instinkt kurvalt lõppeda ning seepärast tuleb kutsikaid õpetada end vaos hoidma. Vältimaks olukorda, kus kutsikas teiste loomade, autode, laste, jalgrataste, tervisejooksjate või muude inimeste kannul jooksu pistab, tuleb kutsikaid vastavalt koolitada ja seda võimalikult varakult. Mõned kutsikad võtavad kohe õppust, teised aga ei pruugi kunagi oma vanadest harjumustest täielikult lahti ütelda. Koeraomanikel tasub meeles pidada, et kutsika väljaõpetamine tähendab tema loomulike instinktide allasurumist ning seetõttu tuleb varuda parajalt kannatust.

Nagu öeldud, on erinevate asjade ja inimeste tagaajamine kutsika jaoks loomulik käitumine. See on nende jaoks põnev. Karjakoerteks aretatud tõugudel on tagaajamine veelgi tugevamalt loomuses. Lisaks muule on see ka kiskjainstinkt ning üks kutsikate mänguviise. Kutsikad armastavad nii ise taga ajada kui tagaaetavad olla. Kuniks kutsikale pole veel selgeks saanud, et tagaajamine on ebasoovitav käitumine, tuleb teda välja minnes alati rihma otsas hoida.

Selleks, et kutsikat tagaajamiskombest lahti harjutada, tuleb kunstlikult luua olukord, kus ta saaks vaid käesolevale ülesandele keskenduda ja distsipliini õppida. Esimesed õppetunnid tuleks läbi viia kontrollitud keskkonnas, näiteks toas või aiaga ümbritsetud tagahoovis. Kutsikas vajab piisavalt aega, et aru saada, mida temalt täpselt oodatakse. Seepärast on oluline olla järjepidev ning kannatlik.

Alustuseks tuleb kutsikas rihma otsa panna ja tema ees mängupalliga vehkida. Seejuures ei tohi lasta tal palli katsuda. Järgmise sammuna tuleb pall kutsika nina eest eemale veeretada ning talle samal ajal keelav käsklus („Ei“) anda. Kui kutsikas hakkab pallile järele jooksma, tuleb rihm korraks teravalt pingule jõnksatada ja kindla tooniga keelava käsklus anda. Peamine, et kutsikas harjutuse ajal palli ei puutuks. Vastasel juhul hakkab ta keelavat käsklust hoopis tagaajamisega seostama. Seda stsenaariumi tuleb korrata vähemalt neli kuni viis korda päevas, kuniks kutsikas taipab, et ta ei tohi keelava käskluse ajal liigutada. Kutsikat, kes kenasti paigal püsib ega ürita palli järele tormata, tuleb kiita ja maiusega premeerida.

Kui kutsikas näib kõigest aru saavat, võib seda harjutust teha ka ilma rihmast kinni hoidmata. Kui ta siiski palli järele hüppab, tuleb kiiresti rihma peale astuda. Kuulekusele peaks aga taaskord kiitus ja väike maius järgnema. Harjutust tuleb korrata nii kaua, kuni kutsikas lõpetab tagaajamispüüded ning püsib iga kord kuulekalt paigal. Seejärel võib harjutust ilma rihmata korrata (seekord ilma täiendava keelava käskluseta). Kuulekuse korral ei tohi unustada kutsikat kiitmast ning maiusega kostitamast. Kui asi aga tagaajamisega lõppeb, tuleb ta uuesti rihma otsa panna ja minna tagasi eitavat käsklust kasutava harjutusversiooni juurde. Küll ta lõpuks ikka aru saab.

Pärast edukat algust on järg inimestega harjutamise käes. Selleks tuleb endale mõni abimees leida, kelle ülesandeks on rihma otsa kinnitatud kutsika eest mitu korda mööda joosta. Kui kutsikas proovib talle järgneda, tuleb kiiresti rihmast haarata ja seda „Ei“ käskides korraks teravalt tõmmata. Harjutusega tuleb jätkata kuni kutsikas möödajooksvat inimest enam taga ei hakka ajama. Ilma rihmata võib seda harjutust proovida alles siis, kui kutsikas on kõik eelnevad korrad hästi hakkama saanud. Kui kõik on valmis, tuleb abilisele märku anda, et ta kutsika eest läbi jookseks ning olla valmis ise vajadusel kiiresti kutsika rihma peale astuma. Paigalejäämist tuleb kiita ja premeerida. Minemasööstmise korral peab harjutust veel kordama. Kui kutsikas on väljakutsega veatult hakkama saanud, võib sama taas ilma rihmata proovida ja nii seni, kuni kutsikas ootuspäraselt käituma hakkab.

Kui murekohaks on aga autod, tuleb kutsikas vähese liiklusega tupiktänavale viia ning paluda mõnel sõbral oma autoga samuti sinna tulla. Nii nagu eelnevatel kordadel tuleb nüüdki kutsikas esmalt rihma otsa panna ning lasta autol temast mööda sõita. Minemasööstmisele tuleb reageerida samamoodi nagu palli ja jooksjaga harjutuse puhul. Harjutust tuleb korrata ni kaua, kuni kutsikas auto möödudes iga kord kenasti paigal püsib. Kuuleka käitumise korral võib sama harjutust ilma rihmata proovida. Seejuures tuleb abilisele kindlasti öelda, et ta auto kohe kinni peaks, kui kutsikas talle järele tormab. Sellisel juhul tuleb tagasi rihma juurde minna ja harjutust korrata kuniks kutsikas kindlalt paigal õppib püsima.

Kutsika üleastumistele tuleb reageerida kohe, mitte alles siis, kui ta on juba paraja hoo üles saanud. Koeraomanikul lasub vastutus nii kutsika kui muude liikuvate objektide ohutuse eest. Kui kutsikas ei näi sugugi õppust võtvat, tuleb teda jalutama minnes alati rihma otsas hoida. See on ainus viis tagada nii kutsika kui teiste loomade või inimeste ohutus. Õnnetuste vältimiseks tuleb koolitamisega kohe peale hakata.