Miks eelistada taaskasutatud puidust põrandat

2866

Taaskasutatavat puitu võib leida vanadest majadest või aitadest, teinekord tuleb isegi jõgedest ja järvedest korraliku ehitusmaterjali välja. Enamasti kasutatakse seda tüüpi materjali puitpõrandate ehitamiseks. Järgnevalt tulebki juttu eelistest, mis kaasnevad taaskasutatud puidust valmistatud põrandakattega.

Loodussõbralikkus

Taaskasutatud puidu kasutamise üks peamisi eeliseid on loodussõbralikkus. Tegu on sedasorti ehitusmaterjaliga, mille jaoks ei pea enam minema metsa puid langetama. Teist tüüpi puitpõrandate ehitamiseks peavad tootjad arvestama ka värske toormaterjali muretsemisega. Taaskasutamine seisneb aga juba olemasoleva materjal ümbertöötlemises.

Puude langetamata jätmisel on loodusele suur mõju. Kulub mitmeid aastaid enne kui maharaiutud puude asemele kasvavad uued ning kõikide põrandakatte jaoks langetatud puude nii-öelda asendamine võib vägagi keeruliseks osutuda.

Vastupidavus

Taaskasutatud puidust valmistatud põrandatel on veel seegi eelis, et sageli on nad märksa vastupidavamad kui muudest allikatest pärit puidust valmistatud põrandad. Suur osa vanadest majadest, taludest või küünidest pärit ümbertöödeldavast puidust on pärit vanadelt puudelt, mida ei raiutud maha mitte paarikümne aastasena vaid mõnel juhul isegi paarisaja aastasena. Kui puud nii kaua segamatult kasvada saavad, muutub nende puit tihedamaks ning tugevamaks. Lehtpuupuidust valmistatud põrandate puhul ongi just oluline, et tegu oleks tiheda puiduga, millele iga kriim ja sälk kohe peale ei jää. Üldjuhul on taaskasutatud ning ümbertöödeldud puit märksa tihedam kui massitootmisest pärinev põrandaehitusmaterjal.

Välimus

Vana puidu ümbertöötlemisel ehitatud põrandad on üldjuhul väga kaunid ja meeldejäävad. Nii mõnedki eelistavad taaskasutatud puitpõrandatega saavutatavat ilmet traditsioonilisematele puitpõrandatele. Taaskasutatud materjalidest puit lisab põrandatele ning mööblile reeglina teatava rustikaalse noodi. Eriti just siis, kui puit pärineb mõnest vanast majast või heinaküünist. Tulemus jääb omapärane ning just see mõjubki paljudele inimestele ligitõmbavalt. Ehkki praegusel ajal töödeldakse lehtpuupuitu sageli sihilikult kulunuks, ei ole see siiski päris see, mis vana ümbertöödeldud puit.

Hind

Vanade materjalide taaskasutamine võib aidata ehituskulusid kokku hoida. Kuna vana puidu kasutamine tähendab, et uute puude mahavõtmisse pole vaja investeerida, on nendest põrandamaterjali tootmine sageli odavam. Kui juba tootja on materjali odavamalt saanud, kajastub see enamasti ka toote lõpphinnas. Sellisel juhul osutub vastupidavam ja elegantsema ilmega taaskasutatud puidust põrand odavamaks kui uus.