Puude istutamine – asukoha valik

3153

Puude kasvukoha põhjalik läbimõtlemine on äärmiselt oluline, et tagada puudele pikk eluiga ning nendest täiel rinnal rõõmu tunda. See tähendab muuhulgas ka kohaliku omavalitsuse kehtestatud eeskirjadega arvestamist. Mõningal juhul reguleeritud näiteks puude lubatud kaugus sõidu- või kõnniteest, tänavavalgustusest või muudest tarinditest.

Näpunäide. Puude istutamisel tuleb enne valida kasvukoht ning alles seejärel otsida sinna sobiv puu.

Puu eesmärk

Puud võivad aias täita erinevaid rolle. Üksikuid ilupuid istutatakse reeglina dekoratiivsetel eesmärkidel ja neile tuleb õige efekti saamiseks piisavalt ruumi anda. Ühte liiki puid võib istutada ka väikese grupina (rohkem kui üks) või hoopis hulgakesti koos. Viimasel juhul on tegu lihtsalt puude massi või hekiga, millest üksikuid puid enam ei eristata. Puud valides tuleb mõelda sellele, kas eesmärgiks on varju või tuulekaitse loomine, privaatsuse suurendamine või hoopis viljade saamine. Kõik see mängib sobiva asukoha valimisel olulist rolli.

Näpunäide. Päikesevarjuks tuleks puu istutada umbes kolme kuni üheksa meetri kaugusele majast ( olenevalt puu eeldatavast kõrgusest).

Puu suurus

Tähelepanu tuleb pöörata ka puu suurusele. Teinekord ei suudeta päris täpselt hoomata, kui suureks noor istik õigupoolest kasvada võib, aga see on õige kasvukoha valimisel äärmiselt oluline. Niisiis tuleb eelnevalt uurida nii konkreetse puuliigi eeldatava kasvu kohta kui analüüsida selle võimalikku mõju ülejäänud aiale. Puude istutamisel tuleb arvesse võtta nii ülejäänud aia, ümbruskonda jäävate sõiduteede, kõnniteede kui kruntide piiridega, samuti erinevate trasside ja liinidega.

606

Näpunäide. Uute puude istutamisel tuleb jälgida, et need jääksid krundi piiridest vähemalt 60 sentimeetri ning lähimast sõiduteest vähemalt poolteise meetri kaugusele. Lisaks tuleb arvestada nii elektriliinide kui maa-aluste kaablitega.

Puu vajadused

Karme põhjatuuli halvasti taluvaid puuliike ei maksa istutada põhjapoolsesse aianurka ega varjulisemat kohta eelistavaid puid otse päikese kätte. Pinnase iseloom, drenaaž, valguse-varju vahekord ja kasvukoha suurus mängivad istutamise juures kõik olulist rolli. Eesmärgiks peaks olema puule optimaalsete kasvutingimuste tagamine. Seepärast on oluline valida oma kasvupiirkonna ning maastikutüübi jaoks sobiv liik ja viia end kurssi puu  kasvuvajadustega.