Kasutustingimused

 1. ee registreerunud kasutajaks saamine eeldab nõustumist kõigi kasutustingimustega. Juhul, kui kasutaja ei nõustu kõigi kasutustingimustega, ei ole juhendaja.ee kasutamine lubatud. Juhendaja.ee kasutamiseks loetakse mistahes juhendaja.ee avaldatud teksti, kujutise või andmete kasutamist mistahes viisil.
 2. ee kasutamine on lubatud üksnes tavaliste veebilehitsejatega (näiteks: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, jne). Juhendaja.ee kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad  portaalile automaatseid päringuid mistahes eesmärgil.
 3. ee tavapäraseks kasutamiseks loetakse tutvumist lehekülje sisuga ülalmärgitud üldotstarbeliste veebilehitsejate abil ning informatsiooni avaldamist registreeritud Kasutaja poolt vastavalt käesolevatele kasutustingimustele.
 4. Haldaja jätab endale õiguse antud Kasutajatingimuste osaliseks või täielikuks muutmiseks. Muudatused hakkavad kehtima alates nende avaldamisest siin lehel. Kui Kasutaja muudetud kasutajatingimustega ei nõustu, siis kohustub ta lõpetama juhendaja.ee kasutamise. Juhendaja.ee edasine kasutamine tähendab nõustumist ka Kasutajatingimuste muudatustega. Soovitame aeg-ajalt Kasutustingimusi üle vaadata.
 5. Kasutaja kinnitab käesolevate kasutustingimustega nõustumisel, et tema poolt juhendaja.eekaudu avaldatavad andmed ei ole eksitavad, ebatäpsed või ebaõiged; ei riku kolmandate isikute varalisi või mittevaralisi õigusi, sealhulgas kolmandatele isikutele kuuluvaid intellektuaalse omandi õigusi ja ei ole vastuolus õigusaktide või heade kommete ja tavadega. Haldaja ei vastuta Kasutaja poolt juhendaja.ee kaudu avaldatud materjalide seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ning teiste seaduslike kohustuste või heade tavade järgimise eest Kasutaja poolt. Antud dokumendiga annate juhendaja.ee haldajale kõik õigused kasutada Teie poolt avaldatud materjale igal viisil ning eesmärgil piiranguteta.
 6. ee ja kogu selle sisu, kaasa arvatud andmebaas, kõik tekstid ja pildid on kaitstud autoriõigusega. Autoriõigused kuuluvad Haldajale.
 7. Kasutajal ei ole õigust anda kolmandatele isikutele juhendaja.ee-sse lisatud objektide (juhendite, fotode, tekstide) suhtes samasuguseid õigusi objektide kasutamiseks juhendaja.ee kaudu nagu on kasutustingimuste alusel omandanud Haldaja. Kõigi juhendaja.ee-s avaldatud objektide (fotode, tekstide jne) kasutamise ainuõigus kuulub Haldajale.
 8. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele registreeritud Kasutaja kontaktandmeid, välja arvatud kontaktandmete edastamine seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks või uurimiseks või muudel juhtudel. Me võime kasutada Teie kontaktandmeid võtmaks Teiega ühendust seoses Teie kasutajakontoga, näiteks teavitamaks Teid seoses Teie poolt avaldatud materjaliga seotud sündmustest, nagu avaldamiseks aktsepteerimine või avaldamisest keeldumine või Teie poolt avaldatud materjali kommenteerimine teiste kasutajate poolt. Võime samuti edastada juhendaja.ee päevasõnumeid, uudiskirju ja muid sarnaseid Leheküljega seotud sõnumeid.
 9. Haldajal on õigus piirata Kasutaja õigusi juhendaja.ee kasutamisel või lõpetada Kasutaja registreeritud staatus juhul, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi
 10. Haldajal on õigus kontrollida Kasutaja poolt juhendaja.ee edastatud tekste ja fotosid ning eemaldada sellised tekstid, mis sisaldavad ebatäpseid või eksitavaid andmeid, mille avaldamise puhul oleks tegemist õigusrikkumisega või mille avaldamisel on Kasutaja muul moel rikkunud käesolevaid kasutustingimusi.
 11. Meil on õigus tekste keeleliselt muuta samas jättes nende sisu ning mõtte samaks. Meil on õigus teha parandusi tekstidesse, mis sisaldavad ebatäpseid või eksitavaid andmeid, samuti on meil õigus eemaldada fotod, mille sisu ei ole kooskõlas õigusaktide, heade tavade ja kommetega või kvaliteet ei vasta juhendaja.ee poolt kehtestatud tehnilistele nõuetele.
 12. Kõik juhendaja.ee-s avaldatud informatsioon, tekstid, pildimaterjal  on avalikud vaid isiklikuks kasutamiseks ning Kasutajal on keelatud juhendaja.ee kasutamine ärilistel eesmärkidel.
 13. Keelatud sisu. Keelatud on lehele postitada materjale või sisu mis võivad olla ohtlikud, kahjulikud, tõele mittevastavad, rassistlikud, viha või vaenu õhutavad või isikute privaatsust rikkuvad. Keelatud on postitada sisu mis võib olla kolmanda osapoole autoriõiguste subjektiks. Ei ole lubatud postitada reklaami, mille kohta puudub meiega kokkulepe. Keelatud on postitada mistahes infot mis on saadud ebaseaduslikul teel või läheb vastuollu mistahes Eesti Vabariigi seadusega.
 14. Lehekülje sisu. Juhendid ning foorumis leiduv info on sisestatud ainult kasutajate poolt. Me ei ole vastutavad info õigsuse eest ning kasutamisel tulenevate tagajärgede eest. Me ei ole kohustatud kontrollima portaali postitatud sisu. Leheküljele postitatud materjalid on ainult juhendavad. Nende järgi tegutsemine toimub igaühe enda vastutusel.
 15. Kasutajakonto sulgemine. Meil on õigus oma poolt valitud ajal ning põhjusel lõpetada kasutaja juurdepääs Leheküljele ning kustutada Tema kontod.
 16. Mitme kasutajakonto omamine ning nende omakasuline kasutamine  on rangelt keelatud. Kui tekib kahtlus, siis seda kontrollitakse ning rikkumise tuvastamisel kasutaja ning tema kontod blokeeritakse. Mõnel konkursil osalemise puhul kasutaja diskvalifikatseeritakse.