Aeropoonika ja hüdropoonika

6770

Hüdropoonilises süsteemis ehk vesiaianduse puhul kasvavad taimed mulla asemel toitelahuses. Aeropoonika puhul on tegu vesiaianduse edasiarendusega, kus taimede kasvatamiseks ei kasutata eraldi kasvukeskkonda enam üldse. Õigupoolest ei vajagi taimed kasvamiseks mulda. See võib taimede kasvu isegi pärssida. Taimed vajavad kasvamiseks ja õite moodustamiseks hoopis toitaineid ning tegelikult kulutavad nad suure osa energiast toitainete leidmiseks vajaliku juurestiku kasvatamiseks. Keskkonna ja toiduainete kasvatamise seisukohast on hüdropoonikal palju eeliseid, aga kuna selline kasvatamismeetod seostub sageli kanepi kasvatamisega, ei leia hüdropoonika erinevate riikide valitsuste poolt erilist tuge.

Hüdropooniline kasvukeskkond

Hüdropoonika puhul asetatakse taimed kookospähkli kooretükkide, perliidi või savist kivikeste sisse. Taimede kasvu kindlustav toitelahus saab seega vabalt läbi õhulise kasvukeskkonna voolata.

Hüdropoonika eelised

Hüdropooniliste süsteemide abil on kasvatajal täielik kontroll taimedeni jõudvate toitainete üle. Toitelahusel kasvamine on taimede jaoks märksa energiatõhusam kui pinnasest toitainete otsimine. Lisaks muule suudavad mitmed hüdropoonilised süsteemid vett taaskasutada ja seega on tekkivate jäätmete hulk veelgi väiksem. Tegelikult kasutatakse hüdropoonikas vaid 10% traditsioonilises aiapidamises kuluvast veest. Hüdropoonilises aianduses ei kasutata herbitsiide või pestitsiide. Taolised aiad võtavad väga vähe ruumi ning kuna süsteem kasutab kunstlikku valgustust, ei sõltu taimede kasvatamine looduslikest kasvuhooaegadest.

Hüdropoonika puudused

Toitelahus liigub otse taimede vahel ja seetõttu võivad ka veega edasikanduvad haigused kiiresti taimelt-taimele levida. Ühtlasi sõltuvad hüdropoonilised (ja aeropoonilised) kasvusüsteemid elektrist ja voolukatkestuste puhuks tuleb varuda kallis varugeneraator. Hüdropoonikas kasutatav varustus on üsna eriline ning süsteemide ülesseadmine võib seega üsna kulukaks osutuda. Kord paigaldatuna on hüdropoonilisi seadmeid siiski odavam käigus hoida kui klassikalist aeda hooldada.

12

Aeropooniline kasvukeskkond

Aeropoonikas ei kasutata taimede kasvatamiseks üldse mingit tugikeskkonda. Taimed riputatakse pimedasse kinnise anuma sisse ja nende juurtele piserdatakse iga teatud aja tagant toitelahust.

Aeropoonika eelised

Aeropooniliselt kasvatatud taimed suudavad toitaineid kõige paremini omandada, sest juured on muust keskkonnast eraldatud ja puudub täiendav kasvukeskkond.

Aeropoonika puudused

Aeropoonilised kasvusüsteemid on väga tundlikud ning pH tasemeid ja toitelahuses olevate toitainete vahekordasid tuleb pidevalt kontrollida. Algaja jaoks on aeropoonikale pihta saamine kaunis keeruline. Sellega võiksid katsetada eelkõige need, kes on analoogsete süsteemidega juba tuttavad.

Võimalik, et tulevikus muutuvad hüdropooniliste kasvumeetodite erinevad vormid ka siinsetes majapidamistes levinumaks. Meie muldade toitainerikkus aina väheneb ning üha enam inimesi soovib oma perele pakkuda puhast ja looduslikku toitu. Selle kõige taustal võivad hüdropoonilised aiad osutuda kõige sobilikumaks lahenduseks.