Juhendaja.ee

Vihmaveerennide hooldamine – lekked ja parandused

Vesi on salakaval ja seetõttu sageli ohtlik. Vihmaveerennid viivad vee maja vundamendist eemale, sest just seal teeb vesi kõige rohkem pahandust. See uuristab pinnast, loob hallituse tekkeks sobivad tingimused ja lõhub aegamööda kogu hoone ehituslikku ühtsust, põhjustades lõpuks suuri probleeme. Oluline on õppida valesse kohta jooksvat vett õigeaegselt tähele panema, et suuremat kahju ennetada. Selleks, et lekkiv vihmavesi ei muutuks maja jaoks ohtlikuks, tuleb vihmaveerennid üle kontrollida ja töökorda seada.
Vihmaveerennide hooldamine

Lehed ja muu rämps kipub vihmaveerenne ummistama. Rennide eest tuleb hoolt kanda ja neid regulaarselt puhastada, et vältida võimalikke lekkeid. Seda tuleks teha kaks korda aastas, soovitavalt kevadel ja sügisel.

Kontrollimine
Kui vihmaveerennid on prahist puhtaks tehtud, tuleb neid lekete osas kontrollida ja vajaduse korral parandustööd ette võtta.

Mida lekkivate vihmaveerennidega peale hakata?
Lekkivad rennid ei tähenda sugugi kõige halvemat. Suurem osa katkiseid kohti on üsna kergesti parandatavad. Kui üks konkreetne ala ongi pöördumatult kahjustatud, piisab katkise rennilüli väljavahetamisest. Vihmaveerennid võivad lekkida üsna mitmel põhjusel. Rennide tööd takistavaid auke võib tekitada nii rooste kui karmid tormid.

Väikesemate aukkude lappimiseks saab kasutada katuste jaoks mõeldud tihenduskitti või metallist paikasid. Kui tegu on alumiiniumist rennidega, võib parandustöödeks kasutada näiteksalumiiniumist katuseplekki. Kui lappimisest pole kasu, tuleb vastav vihmaveerenni jupp lihtsalt välja lõigata ja uuega asendada. Kõik tööks vajalik peaks ehituspoes olemas olema.

Korrastatud veerennide hooldamine
Korrapärane hooldamine aitab veerenne töökorras hoida. Lekkeid tuleb õppida tähele panema ja leitud augud kiirelt ära parandada. Auguliste rennide kaudu pääseb vesi kohtadesse, mida tuleb vee kulutava toime eest kaitsta. Lekete kontrollimist ei maksa edasi lükata, sest korralikult toimiv veerenn on üleliigse vee ärajuhtimise juures ülimalt oluline. Mida kiiremini probleemsed paigad üles leida ja korda teha, seda väiksemad on võimalikud kahjud. Väike leke vihmaveerennis võib aja jooksul põhjustada märksa suuremaid probleeme.